От 25 септември 2020 г. Европейският съюз събира подписи за Европейската гражданска инициатива „Стартиране на безусловни основни доходи (UBI) в целия ЕС“. До 25th от юни 2022 г., подписите на 1 милион граждани на Европейския съюз трябва да бъдат събрани, за да ги предадат на Европейската комисия. Целта е да се установи въвеждането на безусловни основни доходи в целия ЕС, които гарантират материалното съществуване на всеки човек и възможността да участва в обществото като част от неговата икономическа политика. Инициативата за въвеждане на безусловен основен доход в целия Европейски съюз може да бъде подписана на https://eci-ubi.eu/.

Това е уводна статия към поредица от статии за безусловния основен доход. Планираме да отразим темата за безусловния основен доход (UBI) от различни гледни точки, гледайки през призмата на Латвия. Нека започнем с уводна статия за това какво е UBI, какви са целите на UBI, нека дадем кратка история и въздействието върху това, което се случва днес.

 

Широко обсъждана тема в областта на социалните и човешките права

Безусловният основен доход се превърна в един от най-обсъжданите социални и човешки права през последните години. Философи, икономисти, лекари, представители на образованието, сигурността, различни занаяти и изкуства, активисти на неправителствени организации, ООН, Световният икономически форум в Давос и Световната банка правят изчисления. Тази идея се подкрепя и от папа Франциск, който пише за това в своята книга „Нека мечтаем“. За UBI се говори както в замъци, така и в колиби. Счита се, че прилагането на UBI е само въпрос на време. За да не губим време и нашата конкурентоспособност, в случай че трябва да се конкурираме със държава, в която UBI вече е въведена, е време да поговорим за това и в Латвия.

 

Какво представлява безусловният основен доход?

Безусловният основен доход се определя от следните четири критерия:

  • Universal: UBI се плаща на всички, без проверка на средствата.
  • Индивидуално: Всеки - всяка жена, всеки мъж и всяко дете - има право на UBI на индивидуална основа.
  • Безусловно: Като човешко и законно право UBI няма да зависи от каквито и да било предпоставки, независимо дали задължение за поемане на платена работа, за демонстриране на готовност за работа, за участие в общественополезен труд и др.
  • Достатъчно високо: Сумата трябва да осигури достоен жизнен стандарт, който отговаря на социалните и културни стандарти на обществото в съответната държава.

 

По този начин безусловният основен доход се състои от периодични плащания в брой, отпускани на всички граждани (жители) без проверка на средствата, за да се гарантира техният жизнен стандарт над прага на бедността до края на живота им.

UBI се изплаща в брой, а не в натура, оставяйки бенефициентите свободни да ги изразходват, както преценят. UBI плаща на всеки, а не на конкретна група от населението, поотделно, а не на домакинството.

UBI не включва никакви изисквания за работа, той е достъпен както за заетите, така и за тези, които не са служители, имат представител в творческите индустрии (receiv honorarium), работят като доброволци и т.н.

UBI трябва да предотвратява материалната бедност и да предоставя възможност за участие в обществото, UBI трябва да бъде най-малко над нивото на риск от бедност според стандартите на ЕС, което съответства на 60% от така наречения национален среден нетен еквивалентен доход.

Например, през 2019 г. рискът от бедност е бил 21.6% или 407 хиляди души в Латвия. Според Централното статистическо бюро еквивалентният разполагаем доход на това население е бил под прага на риск от бедност или 441 евро на месец. Гарантираният минимален доход (GMI) в Латвия е определен на 20% от средния доход.

В страните, където мнозинството има ниски доходи и следователно средният доход е нисък, трябва да се използва алтернативен показател (например кошница със стоки и услуги) за определяне на размера на основния доход, за да се гарантира достоен живот, материална сигурност и пълноценно участие в обществото.

Инициаторите на Европейската гражданска инициатива „Стартиране на безусловни основни доходи (UBI) в целия ЕС“ искат от Европейската комисия да направи предложение за безусловни основни доходи в целия ЕС, които намаляват регионалните различия с цел засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (Политика на сближаване - политика на изравняване, намаляване на различията, по-добър ангажимент; набор от политики и мерки, прилагани от Европейския съюз за балансиране на нивото на развитие на страните, като по този начин се постига по-голямо единство и ангажираност като цяло).

Това ще постигне целта, заложена в Съвместната декларация от 2017 г. на Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент и Европейската комисия, че „ЕС и неговите държави-членки също ще подкрепят ефективни, устойчиви и справедливи системи за социална защита, за да гарантират основен доход „С цел борба с неравенството“.

UBI е централна мярка за постигане на целите на човешкото достойнство, свобода и равенство, разгърнати в централните документи на Европейския съюз.

(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en).

 

Брой необходими подписи

Член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/788 относно Европейската гражданска инициатива гласи, че едно от условията за валидност на европейска гражданска инициатива е - в поне една четвърт от държавите-членки, Броят на подписалите е най-малко равен на минималния брой, посочен в приложение I, съответстващ на броя на членовете на Европейския парламент, избран във всяка държава-членка, умножен по общия брой на членовете на Европейския парламент към момента на регистрация на инициативата. В случая с Латвия това са 5640 подписа. Въпреки това, съгласно принципа на пропорционалност, за да може да достигне 1 милион подписа в целия ЕС, Латвия трябва да събере 11,348 3,295 подписа. Към днешна дата инициативата е подписана в Латвия от малко повече от 5,640 латвийски граждани от 58.46, което представлява 138240% от минималния брой подписи. Въпреки малкото информация за тази инициатива в медиите, страната ни се нарежда на трето място в Европа по събиране на подписи. Общо в Европейския съюз са събрани около 13.82 подписа, което е 1% от XNUMX милиона.

 

Първите късметлии

За да могат гражданите на ЕС да изпробват какво означава да получават UBI редовно, инициаторите, заедно със своите поддръжници от неправителствената организация UBI4ALL, проведоха първата безусловна томбола на ЕС за основен доход на 16 юни 2020 г. - 800 € на месец, които могат да се получават всеки месец в продължение на една година (800 евро за 12 месеца са 9,600 17 евро годишно). От 16 юни гражданите на ЕС могат да кандидатстват за втората томбола на UBI. Тези, които са се регистрирали за първата, автоматично отговарят на условията за втората томбола на UBI. Отворена е за всеки гражданин на Европейския съюз, който е навършил 9,600 години. Томболата се финансира единствено от дарения на граждани чрез тълпа. Необходимо е да се съберат 16,281 евро за финансиране на основния доход на един гражданин. По време на писането на тази статия 688 XNUMX граждани са кандидатствали за втората томбола и до момента са дарени XNUMX евро, но късметлия победител в първата томбола е Луси от Франция. Уебсайтът, където можете да кандидатствате за томбола UBI, е https://ubi4all.eu. Вие също може да сте един от първите късметлии.

Росвита Минарди (отляво), първият лидер на безусловна лотария в ЕС, Хелвиг Фенър (UBI4ALL), инициаторът на томболата, и Луси Паулин от Франция, щастливата победителка в томболата на UBI.

В Латвия малко се знае и говори

Какво направи безусловния основен доход толкова актуална тема и защо толкова малко се знае за него в Латвия? Световният опит е достатъчно обширен - проведени са редица експерименти, проучвания и анализ на данни, които доказват, че изплащането на основен доход има положителни икономически и социални ефекти. Следователно тази тема в момента се дискутира широко в чужбина.

За съжаление Латвия избягва да говори за всичко, което насочва вниманието към социалната система. Първият отрицателен аргумент обикновено е неразбиране - как могат да се плащат пари за нищо? Но UBI не е пари за нищо; това е дивидент за всяка наша инвестиция от древни времена до наши дни. Всички живеем в общество, в което участваме. Обществото формира държавата, а държавите формират съюзи на държави. Справедливо е да върнем малка част от нашия принос.

 

Трябва да се има предвид, че времето на окупацията се отрази много негативно на нашия начин на мислене, така че често не смеем да мислим по-широко или нестандартно. Още повече, че министърът на финансите веднага твърди, че е твърде скъпо. Възниква въпросът; може ли населението да стане твърде скъпо за страната? Такъв е случаят с UBI в целия Европейски съюз, а не само в една от държавите-членки. Страните се облагодетелстват, тъй като разходите за предоставяне на различни функции могат да бъдат намалени, тъй като техните хора участват в предоставянето на тези функции (повече за това в една от следващите статии).

 

Световен опит

Що се отнася до световния опит, трябва да се каже, че той е много обширен.

посещение https://basicincome.stanford.edu/experiments-map/ за да научите повече за всеки минал, настоящ или планиран експеримент с основни доходи в световен мащаб. В тази карта ще намерите подробна информация за местоположението на експериментите, времето, броя на участниците, отговорните органи на експеримента, размера на основния доход и др. Важна информация, включително връзки към уебсайтове на проекти.

Карта на света на експерименти с основни доходи

Трябва да се отбележи, че не всички експерименти с гарантиран доход са платили безусловен основен доход. Прилага се най-често срещаният универсален доход. Каква е разликата? Ако безусловният основен доход включва всичките четири от горните критерии (общ, индивидуален, той се изплаща безусловно и е достатъчно висок), тогава един от критериите може да липсва за универсалния основен доход. Пример е финландският експеримент, при който са избрани хора, регистрирали се като безработни. Така че беше приложено условието - безработни (универсална група от хора).

 

Социалната програма на Bolsa Família в Бразилия е насочена към семейства в бедност или крайна бедност, а не към всеки индивид, така че този вид основен доход също е универсален. Пилотните експерименти в Намибия и Индия обаче бяха извършени по всички критерии за безусловен основен доход; също наречен UBI експеримент в Германия Моят Grundainkommen това се случва сега.

 

Положителните резултати говорят сами за себе си. Например в проекта SEED в Стоктън, САЩ, където 125 жители на града получават по 500 долара на месец в продължение на две години, те записват, че:

  • Гарантираният доход намалява нестабилността на доходите или колебанията на доходите от месец на месец, пред които са изправени домакинствата, само 25% от получателите ще платят за неочакван разход с пари или паричен еквивалент. Една година след това 52% от тези в лекуваната група биха платили за неочакван разход с пари или паричен еквивалент;
  • гарантиран доход позволява на бенефициентите да намерят работа на пълен работен ден - през февруари 2019 г. 28% от получателите са имали работа на пълен работен ден, една година по-късно 40% от получателите са били заети на пълен работен ден;
  • получателите на гарантиран доход бяха по-здрави, показваха по-малко депресия и тревожност и повишено благосъстояние;
  • Гарантираният доход облекчи финансовия недостиг, създавайки нови възможности за самоопределение, избор, поставяне на цели и поемане на риск.

SEED_Предварен + анализ-SEEDs + Първа + Година_Финал + Отчет_Индивидуални + Страници

 

В 2018, Проектът Нов лист в Канада са използвали иновативни стратегии: на 50 бездомни хора, загубили домовете си сравнително наскоро, е дадено еднократно парично плащане в размер на 7,500 канадски долара (приблизително 5,103 52 евро). Участниците в експеримента успяха да похарчат тези пари, както им хареса. Резултатите бяха невероятни! Средно получателите на пари изразходват 15% от парите си за храна и наем, 16 на% за други предмети като лекарства и сметки и 39% за транспорт и дрехи. За сравнение разходите за алкохол, цигари и наркотици намаляват средно с 8,100%. Според данните от проучването през годината проектът е спестил система за подслон приблизително 5,511 XNUMX CAD (приблизително XNUMX EUR) на човек. Резултатите от този експеримент водят до преосмисляне на ефективността на съществуващата социална система.

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/new-leaf-project-results-1.5752714

 

Друг добре известен е експериментът на Mincome в Канада, който се провежда през 1970-те години. Анализирайки резултатите от него, здравен икономист Ивелин забрави разкри, че здравето на участниците в проекта се е подобрило значително за четири години. Наблюдава се спад от 8.5% на хоспитализациите и намаляване на посещенията при семейни лекари - има по-малко злополуки, свързани с алкохола и хоспитализации поради проблеми с психичното здраве.

„Исках да видя дали това, което правим по отношение на бедността, оказва влияние върху здравето на хората и тези резултати са наистина интересни. Намалението с 8.5% за четири години е доста драматично ”, признава Е. Забравете.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200624-canadas-forgotten-universal-basic-income-experiment

По този начин става въпрос за облекчаване на здравната система от пациентите (и по този начин също намаляване на разходите на здравната система), чието здравословно състояние се подобри поради редовния гарантиран доход, което от своя страна насърчи избора на по-здравословен начин на живот.

 

Промени в начина на живот

Стресът, недохранването и нездравословното хранене могат да доведат до различни видове заболявания. Съвременният начин на живот и нивото на доходите в Латвия поставят огромна тежест върху здравната система. През 2019 г. над 26% от латвийското население е паднало под прага на риск от бедност. Пандемията Covid-19 настъпи с всичките си последици през 2020 г.

GMI от 109 евро е четири пъти по-малък от прага на риск от бедност. Той кара мнозина в задънена улица, от която е невъзможно да се измъкне без външна помощ. Латвия също е сред страните, в които хората живеят дълго време в стресова ситуация, повече от една четвърт от населението на страната не може да си позволи здравословна храна, да не говорим за други домакински неща.

Безусловният основен доход стимулира участието на хората в подобряването на техния живот. Проведените досега експерименти с UBI позволяват да се заключи, че ползите значително надвишават ресурсите, вложени в социалната система. Хората използват платения основен доход по-ефективно, отколкото може да осигури държавната система за социално осигуряване. С въвеждането на UBI, ние не само ще можем да се възстановим по-бързо от ефектите на Covid-19, но и ще можем да се подготвим за различни промени. Един от тях е свързан с автоматизацията и роботизацията.

 

Автоматизация, роботизация и работа

Уебсайтът futurism.com съдържа информация за професиите в риск от роботика и изкуствен интелект (ИИ), както и за страните, изложени на най-голям риск. Например, в риск от роботика и изкуствен интелект са 99% от застрахователните работници, 97% от селскостопанските работници, 88% от строителните работници, 97% от работниците за бързо хранене, 79% от шофьорите и 68% от пощенските служители - всички те може да загуби работата си в резултат на автоматизация, роботика и AI.

(https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation).

 

Всеки ден усещаме въздействието на роботиката все по-често, например каси за самообслужване в супермаркети. Всеки от нас, който използва каси на самообслужване, не получава отстъпка за продукти, разбира се. Подобна автоматизация на работата носи полза само на търговци - няма нужда да наемате служител, няма платен отпуск, няма нужда да стимулирате служителите си да изпълняват по-добре задълженията си, да не се разболяват и да не изискват по-добри условия на труд или по-високи заплати. Автоматизираното работно място не изисква вноски за социално осигуряване и може да се използва и 24/7 - всичко, от което се нуждаете, е редовна поддръжка. Роботите станаха особено търсени в момента, когато трябва да се вземат предпазни мерки, за да не се разболеете по време на пандемия.

Според уебсайта на Европейската комисия 45% -60% от всички работници в Европа биха могли да се видят заменени от автоматизация преди 2030 г. Хората се нуждаят както от време, така и от пари, за да научат нова професия или да придобият нови умения. Опитът на Латвия показва, че работодателят най-често избира вече обучен служител. Обучението на служителите отнема време, което означава - пари за предприемача.

Според данните на Централното статистическо бюро на Латвия действителният процент на безработица в Латвия през май тази година е бил 7.9%, което означава, че могат да бъдат намерени служители с необходимите умения. В същото време трябва да помним потенциала за автоматизация и роботизация, които ще направят много безработни. Безусловният основен доход като алтернатива би осигурил финансова сигурност, а също и възможности за гъвкавост - за придобиване на нови умения при търсене на свободни работни места.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en

 

Вероятно мнозина ще твърдят, че ако се получи безусловен основен доход, хората няма да работят. Да, хората няма да работят, но само при лош работодател, който плаща неадекватно ниски заплати или не спазва трудовото законодателство и морал. Според Яанус Нурмоя, координатор на естонската европейска гражданска инициатива „Стартиране на безусловни основни доходи (UBI) в целия ЕС“, вече никой няма да работи като проститутка и такъв сценарий може да се сбъдне.

Данните от пилотни проекти показват, че хората работят повече, отколкото преди да получат UBI. Работата беше спряна от млади майки, които искат да отглеждат децата си по-дълго, деца, които са принудени да работят, вместо да ходят на училище поради липса на пари. Младите хора спряха да работят, които искат да се отдадат напълно на обучение. Около 2-3% от всички получатели на основен доход отпадат поради горепосочените причини. Задайте си въпроса, какво бихте направили, ако получавате UBI всеки месец? Не би ли работил повече? Може би ще продължите да работите дори при относително ниска заплата, ако това е работата на сърцето ви, ако сте оценени на работното място, ако сте доволни от работата. Основният доход ще осигури необходимата стабилност.

 

Балансира различни взаимоотношения

UBI балансира различни взаимоотношения, защото позволява на всеки индивид да заеме еднаква позиция. Например възможността да кажете „не“ на лош работодател и насилствени отношения. Тя ни дава основа да развием и вътрешния пазар на страната. Много от нас биха закупили продукт, произведен в Латвия, ако не беше твърде скъп за портфейлите ни. Много от нас, които бяха принудени да напуснат, за да правят пари, щяха да се върнат към живота в Латвия. Мнозина биха започнали собствен малък бизнес; научете нещо ново и т.н. Мнозина биха започнали собствен малък бизнес; научаваме нещо ново и т.н. Ние бихме си помагали, бихме били щедри и хуманни, защото това е човешката природа. И дори данъчните плащания в държавния бюджет биха се увеличили, защото ще има по-голям паричен поток.

Заплатите са в стагнация за дълго време и държавата поддържа тази стагнация, като определя ниска минимална работна заплата. Защо да плащате повече, ако законът ви позволява да бъдете наети на работа срещу заплата от 500 евро плюс вноски за социално осигуряване от около 170 евро, въпреки факта, че наличната заплата пада под прага на риск от бедност. Ако искате да оцелеете, ще работите дори за минималната заплата. Но това не е живот, достоен за човек - да бъдеш работещ беден. Подобна ситуация преобладава не само в Латвия. Човечеството търси своя начин да остане. Ето защо толкова много европейци сега говорят за въвеждане на безусловен основен доход в целия ЕС.

Всичко е взаимосвързано. С безусловен основен доход бихме могли да застреляме няколко зайчета с един изстрел. С плащането на ПИБ държавата се облагодетелства в много голяма степен, тъй като част от функциите й ще се изпълняват от самите граждани. Например, отглеждането на сираци в институции вече няма да е необходимо, тъй като ще има достатъчно приемни родители, които биха могли да си позволят да отглеждат няколко деца. Или друг пример, ако имахме UBI, бихме могли да си купим екологично чисти продукти. Бихме могли да се съсредоточим върху работата в различни общества и асоциации, решаването на различни проблеми.

И да, демокрацията може да процъфти, защото ще имаме достатъчно пари за закупуване на вестници и списания, ще се развие висококачествена журналистика, защото пресата няма да зависи от икономически групи и реклами, но хората, живеещи в Латвия, ще ги купуват.

UBI също е въпрос на национална сигурност. Тези, които се нуждаят, са по-склонни да извършват престъпления. Хората в бедност са по-склонни да следват екстремистки призиви и популисти, да са готови да гласуват за пари или някакви обещани облаги, да загубят вярата си в държавата и медиите и по-склонни да вярват в различни фалшиви новини и конспиративни теории. За нас е важно това да не се случи.

 

Кратък поглед към историята на основните доходи

Както е споменато на сайта https://basicincome.org/history/, идеята за безусловен основен доход е формулирана за първи път от Томас Спенс в края на 18 век и от Джоузеф Шарлие в средата на 19 век. Основният доход беше обект на временен национален дебат в Англия около 1920 г. и в САЩ около 1970 г. (също въвеждане на експеримент с основни доходи като Mincome). Около 1980 г. дебатът се възобновява в Западна Европа и се разпространява бавно, но от 2016 г. той придоби световна популярност.

Андрю Янг, кандидатът за президентските избори в САЩ през 2020 г., предложи въвеждането на основен доход от 1,000 долара за всеки гражданин на САЩ над 18-годишна възраст, като се позовава на икономическия орган като своя предизборна платформа. Смята се, че плащането на такава сума на възрастни в САЩ може да стимулира икономиката с 2.48 трилиона долара и да увеличи БВП с 12.56% за осем години.

(https://www.cnbc.com/2017/08/31/1000-per-month-cash-handout-would-grow-the-economy-by-2-point-5-trillion.html).

 

Преди идеята за безусловен основен доход обаче се говореше за гарантиран минимален доход. Смята се, че Йоанес Лудовикус Вивес (1492-1540), близък приятел и хуманист на Томас Мор (1478-1535), е първият, който спори за основен доход и разработва подробна схема, базирана както на теологични, така и на прагматични съображения. Той може да се разглежда като истинския баща на идеята за държавна схема за минимален доход и предшественик на много съвременни схеми за държавна помощ.

В книжка, посветена на кмета на Брюж през 1526 г. под заглавието De Subventione Pauperum (Относно подпомагането на бедните), JL Vives предложи на общинската власт да бъде поверена отговорността да осигури минимум за издръжка на всички свои жители, не на основание на справедливост, а с цел по-ефективно упражняване на морално необходимата благотворителност.

Аргументите на Вивес вероятно вдъхновиха лидерите на фламандския град Ипр, тъй като той въведе подобна схема няколко години по-късно. То насърчаваше да мисли и действа по различен начин в подкрепа на бедните. Трактът на Вивес е първият систематичен израз на дълга традиция на социално мислене и институционална реформа и показва обществено съчувствие. Въпреки трудностите и съмненията, тогавашните мислители превърнаха публичната помощ в основна функция на правителството.

В книгата си L'Esprit des Lois (1748) Монтескьо пише: „Държавата дължи на всички свои граждани сигурна прехрана, храна, подходящи дрехи и начин на живот, който не уврежда тяхното здраве".

Този ред на мисли в крайна сметка доведе до създаването на всеобхватни, финансирани от държавата схеми за гарантиран минимален доход във все по-голям брой страни, най-наскоро, в Италия доходи от гражданство (2019) и Испания ingreso minimo vital (2020).

 


Тази информация е изготвена с подкрепата на „Фонд за активни граждани“ - програма на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. Съдържанието на публикацията е отговорност на изпълнителите на проекта „Въвеждане на безусловен основен доход в целия ЕС” в Латвия ”- Асоциация„ Vecdaugavieši ”; номер на проекта: AIF / 202 / R / 31.

https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti/eiropas-pilsonu-iniciativas-beznosacijumu-pamatienakumu-ieviesana-visa-es-aktualizesana-latvija.html

 


За първи път публикувано на 10.07.2021 г. на https://www.latviesi.com/jaunumi/kas-ir-eiropas-pilsonu-iniciativa-sakt-beznosacijuma-pamatienakumu-visa-es

%d блогъри, като този: