Участие на # ECI-UBI в Конференция за бъдещето на Европа # COFE

Участие на европейските граждански инициативи в пленарните заседания на конференциите и гражданските форуми в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа (COFE)

 

Уважаеми г-н Гай Верхофщад, евродепутат, съпредседател на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа

Уважаема г-жо Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия, съпредседател на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа

Уважаема г-жо Iratxe Garcia-Perez, евродепутат, представител на Европейския парламент в Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа

Уважаеми г-н Манфред Вебер, евродепутат, представител на Европейския парламент в Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа

Уважаеми г-н Геролф Анеманс, евродепутат, наблюдател на Европейския парламент в Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа

Уважаеми г-н Хелмут Шолц, евродепутат, наблюдател на Европейския парламент в Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа

Уважаеми г-н Даниел Фройнд, евродепутат, наблюдател на Европейския парламент в Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа

Уважаеми г-н Zdzisław Krasnodebski, евродепутат, наблюдател на Европейския парламент в Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа

 

Уважаема госпожо или господине,

процесът на Конференцията за бъдещето на Европа е в разгара си.

Първото пленарно заседание на конференцията се проведе на 19 юни 2021 г. На 22/23.10.2021 г. ще се проведе второто пленарно заседание на конференцията, а от януари 2022 г. ще се проведат още пленарни заседания.

От 1 до 3 октомври 2021 г. ще се проведе първият Европейски граждански форум, разглеждащ темата на нашата европейска гражданска инициатива (панел 3: Икономика, социална справедливост, заетост). От 19 до 21 ноември 2021 г. ще се проведе вторият и от 7 до 9 януари 2022 г. трети Граждански форум по тази тема.

Виж: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Вярваме, че настоящите европейски граждански инициативи, включително нашата европейска гражданска инициатива „Стартиране на безусловни основни доходи (UBI) в целия ЕС“), трябва да участват в тези пленарни заседания и в тематично съответните граждански форуми и трябва да бъдат поканени да го направят.

Нашият аргумент за това е, че бъдещите въпроси на ЕС, представени от Европейските граждански инициативи, имат съгласието на няколко десетки хиляди или няколкостотин хиляди граждани на ЕС и следователно трябва да бъдат надлежно взети предвид в процеса на обсъждане на бъдещето на Европа и представителите на Европейските граждански инициативи трябва да бъдат консултирани.

 

В допълнение, участието на представители на Европейската гражданска инициатива в пленарни заседания и на съответните граждански форуми би повишило много ниското ниво на информираност към инструмента за съвместно определяне на Европейската гражданска инициатива. Вижте: Резюме на проучването YouGov,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Нашата европейска гражданска инициатива също участва успешно в онлайн платформата за Конференцията за бъдещето на Европа.

Виж: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Уважаема госпожо или господине,

Очакваме с надежда ранен и положителен отговор.

С уважение,

Представители, членове на организаторската група и членове на координационния екип на

Европейска гражданска инициатива „Стартиране на безусловни основни доходи (UBI) в целия ЕС“

 • Клаус Самбор - Австрия
 • Роналд Блашке - Германия
 • Микеле Джанела - Италия
 • Евамария Лангер-Домбради - Унгария
 • Ли Катеконджи - Франция
 • Ивайло Кирилов - България
 • Ангел Браво - Испания
 • Михаела Керстан - Германия
 • Айджа Ласмане - Латвия
 • Хайнц Свобода - Австрия
 • Яанус Нурмоджа - Естония
 • Леополдо дел Прадо - Испания
 • Зита Стокуел - Унгария
 • Юха Уски - Финландия

 

23 юли 2021

Европейска гражданска инициатива „Стартирайте безусловен Basic Доходи (UBI) в целия ЕС “
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Оригинално писмо: 21 - 07 - 23 ECI в Конференцията за бъдещето на Европа

%d блогъри, като този: