По-нататъшно разширение за събиране на подписи, изпълнено от комисията на ЕС

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
Като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
Като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1042 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. за определяне на временни мерки относно сроковете за събиране, проверка и етапи на разглеждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788 относно европейската гражданска инициатива с оглед на огнището на COVID-19, и по-специално член 1, параграф 2 от него,

 

 

По тези причини може да се заключи, че условията за предоставяне на удължаване на сроковете за събиране са изпълнени по отношение на 5 инициативи, за които периодът на събиране е продължавал на 1 май 2021 г. Следователно тези срокове за събиране следва да бъдат удължени с три месеца.

 

Новите крайни дати на периодите на събиране за следните инициативи са както следва:

 

  • инициативата, озаглавена „ГЛАСУВАЩИ БЕЗ ГРАНИЦИ, пълни политически права за гражданите на ЕС“: 11 юни 2022 г .;
  • инициативата, озаглавена „Стартиране на безусловни основни доходи (UBI) в целия ЕС“: 25 юни 2022 г .;
  • инициативата, озаглавена „Libertà di condividere“: 1 август 2022 г .;
  • инициативата, озаглавена „Право на излекуване“: 1 август 2022 г .;
  • инициативата, озаглавена „Инициатива на гражданското общество за забрана на практиките за биометрично наблюдение“: 1 август 2022 г .;
  • инициативата, озаглавена „Зелени градински покриви“: 1 август 2022 г.

 

 

%d блогъри, като този: