Нашата цел е да установим въвеждането на безусловни базови доходи в целия ЕС, които гарантират материалното съществуване на всеки човек и възможността да участва в обществото като част от неговата икономическа политика.

Тази цел трябва да бъде постигната, като същевременно остане в рамките на правомощията, предоставени на ЕС от Договорите.

Искаме от Комисията на ЕС да направи предложение за безусловни базови доходи в целия ЕС, които намаляват регионалните различия, за да се засили икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС.

Това ще реализира целта на съвместното изявление на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия, заявено през 2017 г., че „ЕС и неговите държави-членки също ще подкрепят ефективни, устойчиви и справедливи системи за социална защита, за да гарантират базов доход“ с цел борба с неравенството.

седмициДниЧасаминутисекунди
5
:
2
:
0
9
:
2
0
:
1
8
Резултатите до сега

За повече фигури вижте: UBI-europe.net

 

Осъществено по-нататъшно удължаване на периода на събиране Вижте pdf

Прочети повече

Искате ли да бъдете активни?

Попълнете тази форма, за да се присъедините към екипа!. Това не е за подписване на петицията! Можеш да го направиш тук!

  Име (задължително)

  Фамилия (задължително)

  Email (задължително)

  Държава (задължително)

  умения

  коментар


  Приемете условия (задължително)
  Използвайки този формуляр, Вие се съгласявате със съхранението и обработката на Вашите данни от този уебсайт.