Нашата цел е да установим въвеждането на безусловни базови доходи в целия ЕС, които гарантират материалното съществуване на всеки човек и възможността да участва в обществото като част от неговата икономическа политика.

Тази цел трябва да бъде постигната, като същевременно остане в рамките на правомощията, предоставени на ЕС от Договорите.

Искаме от Комисията на ЕС да направи предложение за безусловни базови доходи в целия ЕС, които намаляват регионалните различия, за да се засили икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС.

Това ще реализира целта на съвместното изявление на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия, заявено през 2017 г., че „ЕС и неговите държави-членки също ще подкрепят ефективни, устойчиви и справедливи системи за социална защита, за да гарантират базов доход“ с цел борба с неравенството.

Не можете да подписвате повече!
Резултатите до сега

За повече фигури вижте: UBI-europe.net

 

Осъществено по-нататъшно удължаване на периода на събиране Вижте pdf

Прочети повече

Искате ли да бъдете активни?

Попълнете тази форма, за да се присъедините към екипа!. 

  Име (задължително)

  Фамилия (задължително)

  Email (задължително)

  Държава (задължително)

  умения

  коментар


  Приемете условия (задължително)
  Използвайки този формуляр, Вие се съгласявате със съхранението и обработката на Вашите данни от този уебсайт.